เกี่ยวกับเรา

              KC เริ่มดำเนินธุรกิจโดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2512 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนายโค้งก่อสร้าง โดยมีนายมานิต (โค้ง)  จิรัฐิติเจริญ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกับลูกค้าและบุคลทั่วไปเป็นอย่างดีภายใต้เครื่องหมาย KC

              KC ในยุคที่ 2 . นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ บุตรชายได้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมโยธา  เมื่อปีพศ.2528  ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจต่อ และธุรกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง,ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ  และ  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงในพื้นที่ภาคตะวันออก

              KC ในยุคที่ 3. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ  ได้มอบหมายให้ภรรยา คือ นางไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ และ บุตรอีก 3 คนมาดำเนินธุรกิจแทนตั้งแต่ปีพศ. 2551 จนถึงปัจจุบันธุรกิจเดิมก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ ได้เพิ่มธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอีก  เช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, ธุรกิจร้าน 7-11 ,ร้านกาแฟอเมซอน Amazon,ธุรกิจห้องเช่าและอีกหลายอย่างโดยมีบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท

              ท้ายนี้ กลุ่มบริษัทในเครือ KC ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมีอุปการะทุกคนที่ให้การสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในเครือ KC และให้กำลังใจด้วยดีตลอดมาตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี

 

 

Visitors: 1,024,877